IT Camp Kharkov 2013

IT Camp Kharkov 2013
24.01.2013
Виртуализация с Windows Server 2012. IIS 8 в Windows Server 2012.